STRONY WARTE ODWIEDZENIA

Dziennik Ustaw http://www.dziennikustaw.gov.pl/ 

Monitor Polski: http://www.monitorpolski.gov.pl/

Dziennik Urzędowy: http://prawomiejscowe.pl/

Agencja Rozwoju Mazowsza: www.armsa.pl  http://www.madeinmazovia.pl/ankieta/

 

informacje o formach opieki nad dziećmi do lat 3 www.zlobki.mpips.gov.pl

Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych w Warszawie- http://www.tus.org.pl/pl/ckon/

Zespół Placówek Oświatowych w Korczewie: www.skaleta.republika.pl

Pałac w Korczewie: http://www.korczew-palac.pl/

ogólnopolska społeczna kampania edukacyjna,,Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne" Wyhamuj w porę!!! www.wyhamujwpore.pl


LZS Tęcza Korczew: http://korczew.futbolowo.pl