Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego- adres oficjalnej strony KRUS

 

Informacja o wypadkach i ich zapobieganiu


Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci "Bezpiecznie na wsi - czy wypadek to przypadek"

LAUREACI

GRUPA I (klasy 0 - III)

I miejsce Paweł Cieciera   z klasy I SP w Drażniewie    

II miejsce  Magdalena Terlikowska  z klasy III SP w Korczewie

III miejsce Klaudia Dąbrowska  z klasy III SP w Korczewie      

II grupa wiekowa (klasy IV - VI)

I miejsce Marlena Koczyk  z klasy VI SP w Korczewie        

II miejsce Rafał Bogaj  z klasy V SP w Nowym Bartkowie         

III miejsce Julia Izdebska z klasy IV SP w Korczewie