GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ks. Brzóski 20a
08-108 Korczew
tel./fax 25 6312036 lub 25/6312022, 23 wew. 17

czynny: poniedziałek- piątek: 7.30:15.30