konkurs „Świadomy wie co robić z zsee”

ŚWIADOMY WIE CO ROBIĆ Z ZSEE”


Mamy przyjemność zaprosić wszystkich uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze wszystkich województw w kraju do udziału w ogólnopolskim konkursie na temat właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym pt. „Świadomy wie co robić z ZSEE”. Wystarczy stworzyć Ekozespół z 5 aktywnych uczniów, którzy pod przewodnictwem 1 opiekuna (nauczyciela, wychowawcy) będą reprezentować szkołę w zadaniach konkursowych, a następnie zarejestrować się na stronie www.elektroodpadyprostezasady.pl. Konkurs rozwija w uczestnikach świadomość ekologiczną i poczucie odpowiedzialności za środowisko, a rezultaty ich pracy nagrodzone zostaną sprzętem elektronicznym, oryginalnymi koszulkami i dyplomami uczestnictwa.


Nabór uczestników do konkursu właśnie rozpoczęliśmy!

Rejestracja uczestników i informacje o konkursie na www.elektroodpadyprostezasady.pl 

 

Konkurs ten jest częścią kampanii edukacyjnej pt. „Elektroodpady – proste zasady” dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej, która jako jedna z pierwszych w Polsce zapoczątkowała ideę projektów edukacyjno-ekologicznych mobilizujących w działaniu całe społeczności szkolne, dzieci, młodzież, nauczycieli i rodziców.”
Zapraszamy do konkursu!


regulamin konkursu


Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej,

02 026 Warszawa, ul. Raszyńska 32/44 lok. 140,

tel. 22 668 92 68, faks 22 883 50 96, biuro@mroee.pl