Druki do pobrania

EWIDENCJA LUDNOŚCI


WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

wniosek o wydanie dowodu osobistego. pdf

.....................................................................................................................

WZÓR DRUKU WNIOSKU ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY

wzór druku wniosku zameldowania na pobyt stały.jpg

WZÓR DRUKU ZGŁOSZENIA WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO
wzór druku zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego.jpg


WZÓR DRUKU WNIOSKU ZAMELDOWANIA NA POBYT CZASOWY - TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE
wzór druku wniosku zameldowania na pobyt czasowy - trwającego ponad 3 miesiące.jpg


WZÓR DRUKU ZGŁOSZENIA WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO - PONAD 3 MIESIĄCE
wzór druku zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - ponad 3 miesiące.jpg


DOKUMENTY DOTYCZĄCE AZBESTU


Ocena stanu i możliwości użytkowej wyrobów zawierających azbest.

Informacje o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.

 Informacje o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone.


WNIOSEK O NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI.

wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości.doc


WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.EDG-1.doc


WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.
wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych_.doc


WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O UISZCZENIU OPŁAT
wniosek o wydanie zaświadczenia o uiszczeniu opłat.doc