OSTRZEŻENIE KM PSP W RADOMIU o skokach do wody
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu przestrzega przed skakaniem do wody "na główkę". Lekceważenie takiego ostrzeżenia może mieć tragiczne skutki.
Materiał edukacyjny można obejrzeć tutaj