"Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim"- informacja o projekcie
Gmina Korczew uczestniczy w realizacji  Projektu "Rozwój e-usług w Powiecie Sokołowskim".
Liderem Projektu jest Powiat Sokołowski.

Partnerzy Projektu:

Gmina Bielany
Gmina Ceranów
Gmina Jabłonna Lacka
Miasto i Gmina Kosów Lacki
Gmina Korczew
Gmina Repki
Gmina Sabnie
Gmina Sterdyń

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza" Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.