Rada Gminy

 

Radni Rady Gminy Korczew - kadencja 2010-2014.

 1.  Przewodniczący Rady Gminy - Barbara Roszuk
 2. Wiceprzewodniczący - Andrzej Wasilewski
 3. Ciura Andrzej
 4. Grabarski Alfred
 5. Harris Joanna Beata 
 6. Kalinowski Paweł
 7. Kozłowski Sylwester
 8. Krasuski Andrzej
 9. Leśniczuk Wioletta 
 10. Miezianko Grzegorz
 11. Mularzuk Magdalena
 12. Piórko Tadeusz
 13. Raczyński Wincenty
 14. Rutkowski Zdzisław
 15. Terlikowski Waldemar

 Przewodnicząca Rady Gminy Korczew pełni dyżur w Urzędzie Gminy w Korczewie

w poniedziałki w godz. 9.00- 10.00.


informacje dotyczące Rady Gminy Korczew znajdują się na stronie: www.ugkorczew.bip.org.pl w zakładce: Rada Gminy