Kontakt
   

Urząd Gminy Korczew
08-108 Korczew

ul. Ks. Brzóski 20a

tel.  25/6312022 lub 25/6312023 fax 25 6312089


adres strony internetowej: www.korczew.pl    

strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej - ugkorczew.bip.org.pl

numer konta bankowego: BS Siedlce Oddział Korczew
88 9194 0007 0075 0471 2000 0020

 

     

Wójt- Sławomir Wasilczuk

wew. 12

tel. kom. 604478329

Sekretarz, Urząd Stanu Cywilnego

wew. 11

Skarbnik

wew. 18

ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe, zarządzanie kryzysowe, bhp, OC, obsługa rady gminy, archiwum

wew. 20

księgowość

wew. 19

podatki, płace

wew. 21

zamówienia publiczne, sprawy rolne, fundusze unijne, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy administracyjne, promocja gminy, ochrona środowiska, budownictwo, planowanie przestrzenne

 

wew. 16 lub 25/6312078

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


 

 

wew. 17 lub 25/6312036

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

adres e-mail: gzgk1@wp.pl

 

wew. 15

 

Urząd Gminy Korczew jest czynny  od poniedziałku do piątku

od godziny 7.30 do 15.30