Sołectwa

1. Bużyska - Grażyna Krasnodębska

2. Czaple Górne - Waldemar Terlikowski - tel. 25/6319803

3. Drażniew - Wincenty Raczyński - tel. 25/6424674

4. Góry - Anna Hyckowska - tel. 25/6421239

5. Knychówek - Anna Rogowiec

6. Korczew - Andrzej Kryszczuk - tel. 25/6312065

7. Laskowice - Wiesława Mularzuk

8. Mogielnica - Anna Pniewska - tel.

9. Nowy Bartków - Zbigniew Głozak - tel. 25/6425565

10. Ruda - Marek Hajko - tel. 25/6424636

11. Starczewice -Jan Solka - tel. 25/6421236

12. Stary Bartków - Henryk Wasiluk - tel.

13. Szczeglacin - Wioletta Leśniczuk - 0602644401

14.Tokary - Franciszek Sienica - tel. 25/6424613

15. Zaleś - nie wybrano sołtysa