OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Na terenie Gminy Korczew funkcjonuje sześć jednostek OSP:

OSP Bartków

OSP Drażniew

OSP Korczew

OSP Ruda

OSP Szczeglacin

OSP Tokary

W skład Zarządu Gminnego OSP wchodzą:

Prezes- Sławomir Wasilczuk- Wójt Gminy

Wiceprezes: Antoni Tyburczy

Komendant Gminny: Zbigniew Sawuła

Sekretarz: Wojciech Hardejewicz

Skarbnik: Jan Sterniczuk

Członkowie: Mirosław Krawczyk, Andrzej Ciura

 

 

historia OSP Korczew

Uroczystość przekazania samochodu strażackiego dla OSP Szczeglacin

opłatek OSP 2009