Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Siedziba - Urząd Gminy Korczew ul. Ks. Brzóski 20a,  pokój Nr 2

Kierownik - Iwona Wójciuk

Starszy Pracownik Socjalny - Krystyna Wasiluk

Pracownik Socjalny - Ewa Piech

Księgowy, Aspirant Pracy Socjalnej - Alina Szybka

Referent ds. Obsługi Świadczeń Rodzinnych - Aneta Gontarz

tel./fax                    25/6312036 lub 25/6312022 wew. 17
e-mail:                   gops_korczew@pro.onet.pl