Władze Gminy

Urząd Gminy:                         

1. Wójt Gminy – Sławomir Wasilczuk
    tel. kom. 604478329

 
2. Sekretarz Gminy- Z-ca Kierownika USC - Elżbieta Głozak
    tel. 25/ 63-120-22 wew. 11
    e-mail - korczew_gmina@wp.pl

3. Skarbnik Gminy - Marzanna Kałan
    tel. 25/63-120-23 wew. 18

Radni Gminy Korczew:

1.      Roszuk Barbara - Przewodnicząca Rady Gminy

2.      Wasilewski Andrzej – Wiceprzewodniczący Rady Gminy

3.      Ciura Andrzej

4.      Grabarski Alfred

5.      Harris Beata

6.      Kalinowski Paweł

7.      Kozłowski Sylwester

8.      Krasuski Andrzej

9.      Leśniczuk Wioletta

10. Miezianko Grzegorz

11. Mularzuk Magdalena

12. Piórko Tadeusz

13. Raczyński Wincenty

14. Rutkowski Zdzisław

15. Terlikowski Waldemar