Struktura organizacyjna

WÓJT GMINY
 

mgr inż. SŁAWOMIR WASILCZUK
 
 
SEKRETARZ GMINY - Z-ca KIEROWNIKA USC, prowadząca  sprawy oświaty, kadr

 Elżbieta Głozak

pokój nr 4
tel. 25 6312022 wew. 11
REFERAT FINANSOWY
SKARBNIK GMINY

kierownik referatu

Marzanna Kałan -
pokój nr 8
tel.25 6312023 wew.18

stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Inspektor
Zdzisława Śnitko
 
pokój nr 8
tel. 25 6312023 wew. 19
Referent
 
Bożena Wyczółkowska
pokój nr 8
tel. 25 6312023 wew. 19

stanowisko pracy d/s naliczania i rozliczeń płac

Inspektor
 
Jolanta Szpura
pokój nr 7
tel. 25 6312023 wew. 21

stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej

 Inspektor 
 
Wiesława Rutkowska 
pokój nr 7
tel. 25 6312023 wew. 21

stanowisko pracy ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

Inspektor
 
Ewa Wójciuk
pokój nr 7
tel. 25 6312023 wew. 21
 
SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, dowodów   osobistych, spraw wojskowych, oc i bhp

Inspektor
Ewa Domańska
pokój nr 9

tel. 25 6312022 wew. 20

samodzielne stanowisko pracy ds. budownictwa, planowania przestrzennego i zamówień publicznych

 Inspektor
Zofia Warsztocka
 pokój nr 6
tel. 25 6312078 wew. 16

samodzielne stanowisko pracy d/s rolnych  i ochrony środowiska

Inspektor

Jolanta Wakulińska

pokój nr 6

tel. /25/6312078 wew. 16

samodzielne stanowisko d/s obsługi Rady Gminy, komisji, archiwum, spraw organizacyjnych i informatycznych

 Inspektor
Elwira Kwaśniewska
pokój nr 9 
tel. 25 6312022 wew. 20

samodzielne stanowisko pracy d/s  funduszy unijnych i spraw administracyjnych

Młodszy Referent 

Dorota Zubka
pokój nr 6
tel. 25 6312078  wew.16

samodzielne stanowisko pracy d/s działalności gospodarczej, promocji gminy

Młodszy Referent

Katarzyna Borzym- Romanow

pokój nr 6
tel. 25 6312078 wew. 16
URZĄD STANU CYWILNEGO
KIEROWNIK USC
 
Sławomir Wasilczuk- Wójt Gminy
 

 
tel. 25 6312022 wew. 11
ZASTĘPCA KIEROWNIKA USC
Elżbieta Głozak- Sekretarz Gminy
pokój Nr 4